św. Franciszek Salezy
Mówić trzeba mało i słodko, mało i dobrze, mało i prosto, mało i szczerze, mało i z miłością.
  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013