Stefan Żeromski
Człowiek jest to najświętsza rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno.

Aktualności

wpisano: 2019-12-08 00:00:00
Rekolekcje Adwentowe 2019

N A B O Ż E Ń S T W O   A D O R A C Y J N E

I     R E K O L E K C J E   A D W E N T O W E

W KOŚCIELE ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

15–17 GRUDNIA 2019 R.

 

 

Niedziela – 15.12.2019 r.

 

8.45; 12.00; 18.00  - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

10.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla szkoły średniej

               Szkoły podstawowe przychodzą z rodzicami na wybraną godzinę

      13.00 – 15.30 OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

      13.00 -  Modlitwa Różańcowa;

      15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 

Poniedziałek – 16.12.2019 r.

 

7.00 – Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu

     OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

     7.45 – 08.45;  16.30-18

08.45 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

 

 

Wtorek – 17.12.2019 r.

 

7.00 – Roraty i wystawienie Najświętszego Sakramentu

     OSOBISTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

     7.45 – 08.45;  16.30-18

08.45 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

 

 

SPOWIEDŹ

 

PONIEDZIAŁEK – 16.12.2019 r. – Godz. 8.3010.00 i 17.1518.30

wpisano: 2019-12-08 00:00:00
Intencje Mszalne 9-15 XII 2019r.

 

 

Intencje mszalne

Dzień tygodnia

Godzina

Intencja

Poniedziałek
09.XII.2019

700

+ Teresę Łotowską i zm z cr Łukasiewiczów

1800

+ Krzysztofa Paciaka i Józefa Paciaka (greg)

Wtorek
10.XII.2019

700

O zdrowie dla Macieja

1800

+ Krzysztofa Paciaka i Józefa Paciaka (greg)

Środa

11.XII.2019

700

O zdrowie dla Macieja

1800

+ Jana, Stanisława i Franciszka Grzywaczów

Czwartek
12.XII.2019

 

700

O zdrowie dla Macieja

1800

+ Helenę Magdziarz w 5 r. śm.

Piątek

13.XII.2019

700

O zdrowie dla Macieja

1800

+ Krystynę Jaworską w 1 r. śm.

Sobota
14.XII.2019

 

700

+ Ireneusza Skrzypczaka

1715

Wypominki

1800

Za zmarłych

 3 Niedziela Adwentu
15.XII.2019

845

+ Tadeusza i Jerzego Anuszewskich, zm z cr Anuszewskich i Marców

1030

+ Zygmunta Łopacińskiego

1200

+ Jana Rawskiego w 5 r. śm.

1800

+ Kazimierza Magdziarza w 7 r. śm., zm rodziców i siostrę Zofię

wpisano: 2019-12-08 00:00:00
Ogłoszenia Parafialne 8 XII 2019r.

08    grudnia 2019r.

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

(2 Niedziela Adwentu)

 

 1. Dziękujemy mieszkańcom Brześc wsi za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców Kawęczyna.
 2. Dziękujemy za ofiary składane na tacę, wpłaty indywidualne i na konto z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań za remont kościoła i remontu frontonu kościoła.
 3. W dzisiejszą niedzielę, jak co roku, obchodzimy Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie. Wszelkie problemy nękające ten Kościół polecamy modlitwom Parafian. Po Mszach św. ministranci będą zbierać ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi na wschodzie.
 4. Od 3 Niedzieli Adwentu tj. od 15.12. będziemy przeżywali w naszej parafii 40-godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne połączone z rekolekcjami adwentowymi, które w tym roku poprowadzi ks. Mateusz Chmielewski. Podejmijmy wysiłek takiego uporządkowania swojego czasu, abyśmy znaleźli możliwość udziału w tych duchowych ćwiczeniach.
 5. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 18.oo zapraszamy rodziców i dzieci, które przygotowują się w tym roku do I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 6. Przypominamy, że RORATY w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 7.00.
 7. Opłatki można nabywać w zakrystii oraz w tygodniu w kancelarii parafialnej.
 8. Od nadchodzącej niedzieli Parafialny Zespół Caritas będzie prowadził sprzedaż świec wigilijnych, ręcznie wykonanych pocztówek świątecznych oraz sianka. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas.
 9. Trawa zbiórka żywności dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Produkty żywnościowe i artykuły chemiczne tradycyjnie można składać do koszy wystawionych przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za wszystkie dary składamy serdeczne "Bóg zapłać"
 10. Chrzty w grudniu w I i II dzień Świąt 25.12. na sumie i 26.12. na Mszy św. o godz. 10.30. Zgłoszenia chrztów do 13.12. w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w niedzielę 15.12. po sumie w kościele.
 11. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, w święto św. Szczepana, 26 grudnia na sumę zapraszamy w sposób szczególny wszystkie małżeństwa, które w tym roku obchodziły jubileusze swojego małżeństwa.
 12. W przyszłym roku w dniach od 15 do 24.09 nasza Parafia organizuje pielgrzymkę
  do Ziemi Świętej i Jordanii. Na stoliku pod chórem można znaleźć program pielgrzymki.
 13. Na stoliku wyłożone są nowe numery czasopism katolickich. Gazetka parafialna
  „Św. Zygmunt” znajduje się w pojemnikach przy wyjściach z kościoła.
 14. Błogosławieństwa Bożego w tym tygodniu życzymy wszystkim naszym gościom
  i parafianom.

wpisano: 2019-07-01 00:00:00
Dekret

Prot. N. 1345/18/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych jej przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, przychylając się do prośby, wniesionej niedawno przez przewielebnego księdza Jacka Dzikowskiego, Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie                w archidiecezji warszawskiej, popartej gorąco przez Jego Eminencję arcybiskupa metropolitę, na trzechsetlecie położenia pierwszego kamienia pod kościół parafialny, z niebiańskich skarbców Kościoła łaskawie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca świętego), który zyskują wierni prawdziwie pokutujący [za grzechy] oraz powodowani miłością, mogąc go ofiarować także na sposób wstawienniczy za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli od 30 czerwca 2019 do 30 czerwca 2020 roku nawiedzą kościół pod wezwaniem św. Zygmunta jako pielgrzymi i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych, albo przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Zygmunta.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy lub ci, którzy z ważnej przyczyny nie są w stanie wychodzić domu, mogą uzyskać ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu i powezmą zamiar spełnienia przy najbliższej okazji trzech zwykłych warunków, oraz duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z uroczystościami jubileuszowymi, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

Aby zatem ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, udzielanego dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby ksiądz proboszcz i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie                i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Niniejszy dekret ważny jest tylko jednorazowo. Żadne inne sprzeczne zarządzenia nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku od Wcielenia Pańskiego 2019.

 

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof Nykiel, Regens

tł. ks. Michał Sołomieniuk

wpisano: 2019-09-14 00:00:00
Biblijna Akademia Najmłodszych 2020

BAN 2020 – seria 1

Niedziela 29 września 2019

Łk 16, 19 - 31

1. Ilu braci miał bogacz, opisany w Ewangelii św. Łukasza?
a) dwóch
b) trzech
c) był jedynakiem
d) pięciu

2. O co, według Ewangelii św. Łukasza, prosił bogacz Abrahama dla
swoich żyjących braci?
a) żeby posłał do nich proroka
b) żeby ugasił ich pragnienie
c) żeby obdarzył ich bogactwem
d) żeby posłał do nich Łazarza

3. Kogo, według Ewangelii św. Łukasza, ujrzał bogacz z Otchłani?
a) Trójcę Świętą
b) Łazarza i Abrahama
c) Mojżesza i Proroków
d) ojca i swoich braci

4. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Łukasza: „Jeśli Mojżesza i Proroków
nie słuchają, to choćby……..”
a) dawali jałmużny, nie zostaną przyjęci do nieba
b) wyprawiali uczty, nie wejdą do Królestwa niebieskiego
c) kto z umarłych powstał, nie uwierzą
d) cały świat zdobyli nie zostaną zbawieni

5. Czym, według Ewangelii św. Łukasza, pragnął nasycić się Łazarz?
a) strąkami, którymi żywiły się świnie
b) podpłomykami
c) odpadkami ze stołu bogacza
d) chlebem powszednim

 

Biblijna Akademia Najmłodszych 2020

 

Regulamin konkursu

 

I. Cele

Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

 

II. Organizatorzy

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.

 

III. Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać)

 

IV. Zasady organizacyjne

1. Konkurs trwa w parafiach od 29 września 2019 roku (1. seria pytań) do 29 marca 2020 roku (19. seria pytań). Finał odbędzie się 16 maja 2020 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.

2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020. Wystawienie pytań dokonuje się najpóźniej w czwartek przed konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący dziecięce Msze św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta w szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje je dzieciom. Dzieci mające dostęp do Internetu mogą zrobić to samodzielnie

3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej lub przynoszą na cotygodniowe spotkanie grupy formacyjnej.

4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.

5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa  rywalizacja między dziećmi.

6.Po zakończeniu konkursu w parafiach (5 kwietnia 2020 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (26 kwietnia 2020 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

UWAGA:

Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2020 w parafiach należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail:
mprzybylski@mkw.pl. W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

W sobotę, 16 maja 2020 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał
oraz Gala finałowa BAN 2020 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

 

V. Kontakt z organizatorami

1. Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00–246 Warszawa; tel. +48 22 531 72 21; +48 22 531 72 23; + 48 507 300 805; e-mail: lrprzybylski@ mkw.pl

2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego, 01–355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67d, tel. 22 665 19 21; e-mail: koab@koab.pl.

 

VI Terminarz Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020 (BAN 2020)

Zajęcia BAN 2019 odbywają się w poszczególne niedziele – z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii –  według następującego terminarza:

 

Seria

pytań

Niedziela

Uwagi

 1.  

29 września 2019

Rozpoczęcie BAN 2020

(pytania testowe z Ewangelii

z bieżącej niedzieli)

 1.  

6 października 2019

 

 1.  

13 października 2019

 

 1.  

20 października 2019

 

 1.  

27 października 2019

XXX niedziela zwykła

 1.  

17 listopada 2019

 

 1.  

24 listopada 2019

 

 1.  

1 grudnia 2019

I Niedziela Adwentu

 1.  

8 grudnia 2019

 

 1.  

15 grudnia 2019

 

 1.  

12 stycznia 2020

 

 1.  

19 stycznia 2020

 

 1.  

26 stycznia 2020

 

 1.  

2 lutego 2020

 

 1.  

1 marca 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

 1.  

8 marca 2020

 

 1.  

15 marca 2020

 

 1.  

22 marca 2020

 

 1.  

29 marca 2020

Ostatnia seria pytań

 1.  

5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa

Zakończenie BAN w parafii

(Dzieci przynoszą odpowiedzi

do ostatniej serii pytań)

 

26 kwietnia 2020

Ogłoszenie wyników

w parafiach

 

Imiona i nazwiska 3 najlepszych uczestników

z parafii należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku do WDDiM: lrprzybylski@mkw.pl

 

Finał

w Kurii

sobota – 16 maja 2020 – godz. 10.00,

 

Gala finałowa

sobota – 16 maja 2020 – ok. godz. 13.00

 

 

PRZYKŁAD:

 • niedziela, 29 września 2019 – początek BAN – pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 29 września (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 26 września);
 • niedziela, 6 października – dzieci przynoszą rozwiązane pytania testowe z poprzedniej niedzieli, czyli z 29 września (odpowiedzi pojawiają się w poniedziałek, 30 września); dzieci otrzymują kolejne pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 6 października (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 3 października);
 • itd.

Kalendarium

 • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013